กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆ

ในปัจจุบันเพลงเด็กๆ มีมากมายกว่าแต่ก่อนมาก อาธิเช่น เพลงฝนเทลงมา เพลงช้าง เพลงกบ เพลงเป็ด เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ เพลงลิง เพลงเต่า เพลงอึ่งอ่างและเพลงอื่นๆ อีกมากมาย โดยจากผลของหลายๆ การวิจัยพบว่าเพลงมีส่วนช่วยในการพัฒนาของสมอง ช่วยกระตุ้นความจำ สอนให้เด็กรู้จักการเข้าสังคม ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างจินตนาการของเด็กๆ และยังช่วยฝึกความอดทนให้กับเด็กๆ อีกด้วย

โดยเนื้อเพลง ฝนเทลงมามีการเลือกใช้คำที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานประกอบกับมีการเลือกใช้ทำนองที่สนุกสนานผสมกันทั้งช้าและเร็วและมีการใช้ภาพประกอบที่สวยงาม สอดคล้องกับเนื้อเพลงทำให้เพลงดูชวนฟังและทำให้เด็กๆ สามารถจดจำเนื้อร้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อเพลงของเพลงนี้มีอยู่ว่า “ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา ให้นาข่อยฮง นาข่อยฮง นาข่อยฮง ให้ซงข่อยเปียก ซงข่อยเปียก ซงข่อยเปียก ให้เสื้อข่อยเปียก เสื้อข่อยเปียก เสื้อข่อยเปียก แมงตับเต่า ออกลูกข้างหลัง จักแมงอีหยัง โอ้แมงจีนูน แมงจีนูน แมงจีนูน ใต้ต้นบักเขียบ ต้นบักเขียบ ต้นบักเขียบ เจ้าเป็ดตัวน้อย เป็ดตัวน้อย เป็ดตัวน้อย มาเต้นกับข่อย เต้นกับข่อย เต้นกับข่อย” โดยนอกจากเด็กๆ จะได้สนุกสนานกับเพลง ทำนองและภาพประกอบของเพลงแล้วนั้นยังได้ความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ที่เป็นภาษาทางภาคอีสานอีกด้วย อย่างคำว่า

  • ข่อย หมายถึง ผม ฉันหรือดิฉัน
  • ฮง หมายถึง ให้นาของฉันเต็มไปด้วยน้ำ
  • ซง หมายถึง กางเกง
  • แมงตับเต่า หมายถึง ด้วงดิ่ง
  • แมงจีนูน หมายถึง แมลงปีกแข็งที่สามารถเรียกได้อีกชื่อว่า แมงอีนูน
  • ต้นบักเขียบ หมายถึง ต้นน้อยหน่า

โดยเด็กในแต่ละวัยก็มีเพลงที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองที่แตกต่างกัน อย่างเด็กในช่วงวัยแรกเกิด 1 – 3 เดือน ก็จะเหมาะสมกับเพลงสบายๆ ช้าๆ หรือเพลงกล่อมเด็ก ในวัย 4 – 5 เดือน เป็นวัยที่เด็กสามารถเริ่มตอบสนองต่อจังหวะและทำนองของเพลงได้จึงเหมาะสมกับเพลงที่มีจังหวะมากขึ้น ในวัย 6 – 12 เดือน เป็นวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาค่อนข้างมากจึงเหมาะสมกับเพลงที่มีเนื้อร้องสั้นๆ ง่ายๆ เพื่อให้เด็กสามารถเกิดการกระตุ้นทักษะทางด้านภาษาและในวัย 1 -3 ปี เป็นวัยที่เด็กมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสมองเป็นอย่างมากจึงเหมาะสมกับเพลงที่มีทำนองที่สนุกสนานและเนื้อร้องที่มีความหลากหลายทางภาษา

โดยจากที่กล่าวมาจะเห็นว่า เพลงฝนเทลงมา นี้เป็นเพลงที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในทุกๆ วัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัย 1 – 3 ปีเพราะนอกจากเด็กๆ จะได้รับความสนุกสนานและความเพลิดเพลินระหว่างที่ฟังเพลงแล้ว ยังทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของสมองและยังได้เรียนรู้ความหลากหลายของภาษาอีกด้วย โดยเพลงที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กยังมีเพลงอื่นๆ อีกมากมายสามารถติดตามเพลงอื่นๆ ได้ที่ช่องยูทูป Kids Song