contact

ติดต่อสอบถาม
ลงโฆษณาเพลงช้าง

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการลงโฆษณากับทางช่องเพลงช้าง KidsSong และขออนุญาติเพื่อนำไปเป็นสื่อการสอนสำหรับเด็ก

contact

ติดต่อสอบถาม
ฟังเพลงออนไลน์

สามารถสอบถามเกี่ยวกับเพลงเด็กออนไลน์ที่สนใจเพิ่มเติม
ได้ตามช่องทางต่างๆ ที่อยู่ทางด้านล่างเลยครับ

รับฟรี! E-Book

รวมเพลงเด็กอนุบาล สำหรับนักเรียนปฐมวัย

รับฟรี! E-Book

รวมเพลงเด็กอนุบาล สื่อการสอนปฐมวัย

ช่องทางการติดต่อ

FACEBOOK

ChangKidsSong

TWITTER

PlengChang

LINE@

KidsSong

INSTAGRAM

ChangKidsSong

BLOG

PlengChang

LINKEDIN

PlengChang KidsSong

YOUTUBE

PlengChang KidsSong

REDDIT

PlengChang

Youtube Channel

ช่องเพลงช้าง KidsSong เป็นช่องที่รวมเพลงเด็กอนุบาลและนิทานสำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาสื่อปฐมวัย สำหรับนักเรียนอนุบาลและเด็กๆ ที่สนใจ รวมทั้งพัฒนาจิตนาการผ่านความบันเทิงจากเพลงเด็ก

ติดตามเพลงเด็กและสื่อปฐมวัย
เกี่ยวกับเพลงและนิทาน

เพื่อการพัฒนาสื่อปฐมวัยสำหรับเด็กอนุบาลและนิทาน
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้